30
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کتابکده، جایی که شوق خواندن را در کودکان بیشتر می‌کند

یکی بود، یکی نبود...

کودکان دورتادور سالن بزرگ کتابکده نشسته‌اند. تمام حواسشان را جمع کرده‌اند تا با راوی قصه درسفری که حسن کچل شروع کرده است همراه شوند