چه خبر از شورا؟/ دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در قبال پسماند مسئولیت دارند

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در بازدید ازمجتمع پردازش آرادکوه:یکی از مسائل مهم در این حوزه بحث زباله‌های بیمارستانی و دفن آن است که وزارت بهداشت باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد تا دفن این زباله‌ها با رعایت پروتکل‌ها و شرایط مورد توافق انجام شود.