38
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با وجود تعریض خیابان‌ها هنوز ترافیک دست از سر معابر فرسوده برنداشته است

پلیس راهور دوای درد ترافیک خیابان دانشگر

نبود پارکینگ مناسب و شلوغی خیابان دانشگر همچنین بافت فرسوده معضل ترافیک در این خیابان را پررنگ‌تر از قبل کرده است.