ارزش صندوق‌ها به مرز 500هزار میلیارد تومان رسید

آمار‌ها نشان می‌دهد همگام با رشد شاخص‌های بورس از خرداد‌ماه امسال تاکنون 50هزار میلیارد تومان به ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس و فرابورس اضافه شده و ارزش این صندوق‌ها به مرز 500هزار میلیارد تومان رسیده است.