35
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه اهالی زرگنده و صدر از دردسرهای نبود دسترسی مناسب به مدرسه

راه پرمشقت مدرسه

زندگی در دل بافت فرسوده یعنی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و کمبودهای بسیار؛ از کمبود امکانات شهری و رفاهی تا مشکلات دسترسی به مراکز درمانی و آموزشی.