25
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در پارک ترافیک منطقه یک

آماتورها پشت فرمان

زمان زیادی از افتتاح پارک ترافیک منطقه یک نگذشته. با این حال آموزش‌های حضوری و آنلاین برای گروه‌های سنی مختلف در این مرکز در حال برگزاری است.