34
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با قهرمان جودو نابینایان کشور؛ از روزگار قهرمانی تا دوران مربیگری

از صفر تا سکو

علاقه‌اش به ورزش‌های مبارزه‌ای از روی تشک کشتی شروع شد.