«آیدا»؛ توفان خشمگین شمال شرق آمریکا

مرگ و ویرانی، بخش‌های زیادی از آمریکا را ماتم‌زده کرده و واقعیت وحشتناک تغییرات اقلیمی را به‌صورت مردم و دولت این کشور کوبانده است
آمریکا، در یک هفته گذشته جولانگاه توفان اقیانوسی آیدا و سیل‌های برق‌آسا بوده است. ده‌ها نفر در این بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند.