04
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سبقت نرخ 38 قلم خوراکی از تورم

تورم
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد1400 را 42.4درصد برآورد کرده؛ اما همین نهاد می‌گوید: رشد قیمت 38قلم از 53قلم خوراکی مورد مصرف خانوارها در این مدت بالای نرخ تورم نقطه به نقطه بوده است.
گزارش
پایش فقر چندبعدی در ایران از شرایط نامساعد استان سیستان‌وبلوچستان در اغلب شاخص‌ها حکایت دارد.
گزارش میدانی همشهری نشان می‌دهد

گرمی بازار برنج نیم‌دانه

بنکداران و خواربارفروشانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند رشد قیمت‌ها برخی اقشار را به خرید برنج نیم‌دانه برای مصرف روزمره ترغیب کرده است
بازار
رشد بدون وقفه قیمت برنج تامین این کالای پرمصرف را برای برخی خانواده‌ها هر روز سخت‌تر می‌کند.