همکاری برای خودمختاری کامیون‌ها

کامیون‌های خودران یک استارت‌آپ اواخر امسال بدون راننده در بزرگراه‌های آرکانزاس به حرکت درخواهند آمد
حضور وسایل نقلیه خودران آرزویی دیرینه برای بشر محسوب می‌شود، به‌طوری که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های علمی-تخیلی، این امر به‌وضوح قابل مشاهده است. این روزها بسیاری از استارت‌آپ‌ها و همچنین شرکت‌های خودروسازی در نقاط گوناگون جهان به‌دنبال محقق کردن این آرزو هستند.