35
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دستاوردهای پارسال و چشم‌انداز سال جدید در مصاحبه با معاون شهردار منطقه ۱۹

رشد ۴ برابری پروژه‌ها در ۱۴۴

آغاز سال ۱۳۹۹ سرآغاز فصل جدیدی از پروژه‌های مهم منطقه ۱۹ بود.