07
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اعضای شورای شهر تهران دیروز یک فوریت طرحی را برای حمایت و افزایش مهارت زنان سرپرست خانوار به تصویب رساندند

زنان نان‌آور توانمند می‌شوند

شورا
جلسه شورای شهر تهران، روز گذشته در حالی برگزار شد که پیروز حناچی، شهردار تهران طبق روال سه‌شنبه‌های هر هفته مسیر میدان توحید تا خیابان بهشت را رکاب زد و پس از حاضر‌شدن در محل کارش، برای ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده سال گذشته، به صحن شورای شهر تهران رفت.
39کیلومتر خط مترو و 26ایستگاه جدید برای تهرانی‌ها

39کیلومتر خط مترو و 26ایستگاه جدید برای تهرانی‌ها

شهردار تهران که دیروز با دوچرخه از محل سکونت به خیابان بهشت آمده بود، در صحن پارلمان شهری پایتخت حضور یافت تا خلاصه گزارشی از اقدامات انجام‌شده طی سال‌1399 را ارائه و سپس به اقدامات صورت‌گرفته برای ریل‌گذاری توسعه تهران در مسیر صحیح اشاره کند.
احیای نقاره‌خانه‌ها ‌در ‌ماه مبارک رمضان
در جلسه دیروز پارلمان شهری، احمد مسجد‌جامعی هر‌چند اقدامات مدیریت شهری در نوروز1400 را کامل و جامع نمی‌دانست اما از مدیریت شهری تشکر کرد و فرصت را غنیمت شمرد و به موضوع‌ ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: «برنامه‌های نوروز1400 اجرا شده‌اند و می‌توان از نواقص موجود درس گرفت و در برنامه‌ریزی‌های آتی از تکرار آنها جلوگیری کرد.