29
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«کوچه دوستی» به محله نعمت‌آباد رسید

«سرو» بهاری شد

کوچه سرو هم با رسیدن بهار رنگ و بوی بهار به خود گرفته است.