بهره‌برداری از6 طرح آبخیزداری در شهرستان ری

6 طرح آبخیزداری با اعتبار ۲۷ میلیاردریال از محل صندوق توسعه ملی در شهرستان ری به بهره‌برداری رسید.