واقع‌بین باشیم

«مردم رعایت کنند؛‌ هر آن امکان دارد موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شود؛ وارد پیک چهارم شده‌ایم و به حرف‌هایمان گوش نکردند، بهار سختی در پیش است؛ در واکسیناسیون با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم»؛ اینها عبارت‌هایی است که نه فقط در چند روز اخیر از سوی مسئولان مطرح شده بلکه طی 412روزی که از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور می‌گذرد، بارها و به‌ گونه‌های مختلف از زبان مدیرانی که نقش اصلی را در مدیریت این بحران و ویروس بر عهده دارند، شنیده‌ایم.