31
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راه‌اندازی نخستین هایپرمارکت پسماند در منطقه ما اهالی را به تفکیک زباله‌های خشک تشویق کرده است

پسماند بده، جایزه بگیر

وجود نخستین هایپرمارکت پسماند کشور در منطقه ۱۹ یکی از ظرفیت‌های بزرگ این منطقه محسوب می‌شود.