28
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نامه کودکان و نوجوانان روستای گلدسته به یک مسئول

برسد به دست آقای شهردار!

با آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع کار و فعالیت شهرداری در حوزه‌های مختلف، بچه‌های روستا به شهردار ناحیه ۷ نامه نوشتند و خواهان رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های خود شدند.