32
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از پدیده فروش موی طبیعی در دوران کرونا

بازار داغ گیس‌های میلیونی

کرونا دست از سرمان برنداشته است و وضعیت رعایت فاصله اجتماعی بازارها و بازارچه‌ها خوب نیست