13
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اینجا بدون من

سینمای ایران دهه80 را با آرامش شروع کرد و با تنش به پایان رساند
یادداشت یک
در شروع دهه80، اوضاع نه‌تنها نگران‌کننده به‌نظر نمی‌رسید که امیدوار‌کننده هم بود.
ویژه
دهه80 سال‌های قهر مخاطب با سینماست. با آنکه فیلم‌های مهمی در این دهه ساخته شدند و سینمای ایران در این دهه فیلمسازان مطرحی به دنیا معرفی کرد اما آنچه روی پرده رفت جز یکی،دو استثناء، با ذائقه مخاطب عام همخوانی نداشت.
دهه80 را با عقبگرد از آنچه در انتهای دهه70 شاهدش بودیم آغاز کردیم.

شیب تند

سینمای دهه80 چه روزهایی را بین دو دولت تجربه کرد؟
تیتر یک
از نیمه دهه۷۰ تا نیمه‌های دهه۸۰، دولت اصلاحات شرایطی فراهم کرده بود تا آثار فرهنگی تولیدشده فضای تازه‌ای را تجربه کنند.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8076