دزدان هوایی

اولین هواپیماربایی در ایران و هواپیمایی که دو بار ربوده شد
ساعت 6:10 بعد‌از‌ظهر سی‌ویکم خرداد1349، هواپیمای بوئینگ727هما با 98سرنشین از فرودگاه مهرآباد برخاست و به سمت آبادان پرواز کرد.