15
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با ۴ سالمند فعال و شاخص منطقه ۱۹

مو سپیدانی که عصای دست هستند

پا به سن گذاشته، اما سرزنده‌اند و شاداب؛ سالمندانی که خود را از اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی کنار نکشیده‌اند و با عشق و علاقه در حوزه‌های مختلف اجتماعی فعالیت می‌کنند.