38
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلفروش لیسانسه محله ما بین دوستانش به شخصیت یک رمان کلاسیک معروف است

ژان والژاندر چهارراه قهوه‌خانه

وحید ۲۸ساله گلفروش محله ماست. ۸صبح در تقاطع چهارراه قهوه‌خانه می‌ایستد تا دسته گل‌های رز و نرگسی را که نسیه از صاحبکارش گرفته بفروشد.