31
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری تعدادی از خانواده‌های منطقه را به مسابقه قایقرانی دعوت کرد

پدر، ناخدا؛پسر، ملوان

به ابتکار اداره ورزش و تربیت‌بدنی شهرداری منطقه۱۶ برای نخستین بار مسابقه قایقرانی پدران و پسران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دردریاچه بوستان بعثت برگزار شد و مورد استقبال اهالی قرار گرفت.