عکس خبر

مرحله اصلی و فاز عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت، از روز دوشنبه به‌مدت 2روز با نام مقدس یا «صادق آل‌محمدع» در منطقه عمومی اصفهان با شرکت 7 پایگاه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی برگزار شد.