28
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرحی ابتکاری ویژه بانوان 50 تا 70 ساله در بوستان ترافیک

دوچرخه‌سواری  خونه‌دار و بچه‌دار

میانسالان و سالمندانی هستند که به هر دلیلی در دوران کودکی شرایط آموزش دوچرخه‌سواری برایشان مهیا نبوده است.