40
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شکل‌گیری شهرک شریعتی و خیلی از محله‌های منطقه19 به دلیل فعالیت نخستین فرودگاه کشور یعنی «قلعه مرغی» در این بخش از پایتخت است.
ری یکی از شهرهای باستانی و تاریخی کشورمان است که در جنوب تهران قرار دارد.

تشکیل کمپین «ماسک، محافظ دوست داشتنی من»

خبر کوتاه
موج دوم کمپین «ماسک، محافظ دوستداشتنی من» با مشارکت هنرمندان و ورزشکاران در منطقه17 به راه افتاد.