13
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهردار منطقه۱۸ از اجرای طرح «خیابان کامل» در بلوار معلم خبر می‌دهد

تولد یک خیابان همه چیز تمام

پروژه ترافیکی «خیابان کامل» با هدف بهبود سبک زندگی ساکنان، کاهش تنش‌ها و توسعه روابط اجتماعی مطلوب و کارآمد در بلوار معلم منطقه۱۸ وارد فاز عملیاتی شده است.