34
چهار شنبه 14 آبان 1399
شماره 8076
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عضو شورای اسلامی شهر تهران از مزایای راه اندازی مجدد ماشین دودی می‌گوید

گردشگری ری روی ریل توسعه

ری با قدمت چند هزار ساله به مثابه جواهری ارزشمند در جنوب تهران می‌درخشد و حفاظت از این گنجینه توجه جدی مسئولان را می‌طلبد.