مشارکت تسترها در ساخت دوربین یک استارتاپ

ماه گذشته استارتاپ انگلیسی فوتوگرام Photogram که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، نمونه اولیه‌ای از دوربین درحال طراحی «آلیس» را معرفی کرد.