ادعای عجیب معتادی که نقشه جنایت کشیده بود

​​​​​​​«ماده مخدر شیشه را برای مصرف خودم داخل نسکافه ریختم اما عمو و زن‌عمویم به اشتباه آن را خوردند و مسموم شدند.»