ابد و بدنامی برای مدیر میراماکس

وکیل وینستین: حتی 5سال زندان برای او همان حبس ابد است
هاروی وینستین، تهیه‌کننده سابق سینمایی و یکی از افراد بانفوذ در هالیوود و مدیر سابق میراماکس در دادگاه عالی نیویورک در آخرین دفاعیه خود پیش از صدور حکم گفت که با او مانند قربانیان فهرست سیاه هالیوود رفتار شده است.