سایه جنگنده‌های آمریکا بر سر شهرهای عراق

با گذشت 2‌ماه از حادثه فرودگاه بغداد، تنش‌های نظامی میان حشد شعبی و نیروهای آمریکایی به اوج خود رسیده است
​​​​​​​«تجاوز علیه حاکمیت ملی»؛ ارتش عراق در بیانیه خود با این عبارت، حملات هوایی جنگنده‌های آمریکا در صبح روز جمعه علیه اهداف نظامی متعدد در خاک عراق را توصیف کرد.