20
شنبه 24 اسفند 1398
شماره 7904
دیپلماسی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ایران و عراق پتانسیل روابطی عمیق و راهبردی را دارند که می‌تواند برای 2 کشور و منطقه منشأ تحول بزرگی باشد؛ بر همین اساس دشمنان منطقه به‌خصوص 2 کشور که به اهمیت این روابط پی برده‌اند، همواره راهبرد خود را دور کردن این 2 کشور از یکدیگر و حتی تخریب‌شان قرار داده‌اند که حمله به سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در نجف و کربلا در راستای این سیاست برنامه‌ریزی شده بود.

تلخ سالی

مروری بر اتفاقات مهم دیپلماسی در سال 98
سالی که از نخستین روزها تا واپسین ساعات، دیپلماسی در تاروپود آن نهفته بود؛ سالی که با تروریسم اقتصادی آغاز شد و با تروریسم پزشکی پایان یافت؛ سالی که کشور تا آستانه جنگ پیش رفت و اگرچه جنگی در نگرفت اما تلفاتی در حد یک جنگ محدود از آن به جا ماند!