22
شنبه 24 اسفند 1398
شماره 7904
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نیاز به انسجام و اعتماد اجتماعی داریم

برای بررسی اینکه بدانیم چرا در کشور ما مدیریت واحد قوی و کارگشایی نتوانست شکل بگیرد و از روزهای اول تاکنون شاهد تغییر مداوم تصمیمات و حرف‌ها از سطح بالای حاکمیت تا سطوح اجرایی هستیم باید ابتدا نگاهی بیندازیم به وضعیت دوکشوری که امروز بالاتر از ما، بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارند؛ یعنی کشورهای چین و ایتالیا.
ویژه
حکایت یک بام و چند هوا را در مدیریت بخش‌های مختلف مرتبط با زندگی مردمان ایران‌زمین مدت مدیدی است که شاهد هستیم و ملتی که با صبر و حوصله اما سردرگم و رها شده در حال گذران اوقات بعضا تلخ خود به سر می‌برد.
آنگونه که مرور اخبار جهانی نشان می‌دهد از حدود روزهایی در ژانویه٢٠٢٠، کرونا جای پایی در ایران ما پیدا کرده و فقدان درک ابعاد فاجعه در راه، از یک‌سو و اختلاف نظر مدیریت‌های چندگانه در ایران که متأسفانه از قواعد گفت‌وگوی سازمانی پیروی نمی‌کند، از دیگر سوی، جامعه را از وضعیت پیشگیری به وضعیت جنگ با دشمنی نامرئی کشاند که در مصاف با آن کمترین دانش و بینشی توفیق داشته است.
شیوع کرونا تبدیل به یک بحران بزرگ جهانی شده و کشورهای زیادی از جمله ایران را درگیر کرده است.
آنچه با فرایند کرونا ویروس در جهان شکل گرفت، تأییدی است بر هشدارهایی که سال‌های سال است متخصصان علوم‌اجتماعی و انسانی از یک سو و دانشمندان علوم‌طبیعی و محیط‌زیست از سوی دیگر به مردم و به مسئولان سیاسی کشورهای جهان می‌دهند.
مرور حوادث سال 1398 نشان می‌دهد مدیریت بحران در ایران فاقد کارآمدی و اثر بخشی مناسب است.
راه برون رفت از بحران

همراهی دولت و ملت

تحلیل جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران مسائل اجتماعی درباره راهکارهای مواجهه با بحران کرونا چیست؟
بعد از گذشت سه هفته از اعلام ورود کرونا به کشور این سؤال مطرح است که نظام مدیریتی کشور در مواجهه با بحران بزرگ بیماری کرونا چگونه عمل کرد؟ آیا این نظام توانسته با تشکیل ستاد مدیریتی قوی، انسجام و هماهنگی لازم با بدنه قدرتمند روحانیت، تشکل‌های مدنی، جهادهای اجتماعی، کارشناسان و متخصصان ایجاد کند؟ یا از سیستم کارآمد و مقتدرانه نیروهای نظامی ازجمله سپاه و ارتش و.. استفاده کند و یا اتحاد گسترده‌ای در بدنه ستادی دولتی ایجاد کند و از همه مهم‌تر اعتماد عمومی در راه مواجهه با این بیماری را کسب کند؟ آیا نظام مدیریتی به اطلاع‌رسانی شفاف و به دور از پنهان‌کاری که نیاز اصلی رویارویی با بحران‌هایی در این سطح است متعهد بوده؟ یا حتی اینکه اگر این نظام مدیریت ناکارآمد است تاوان این ناکارآمدی چگونه محاسبه‌ می‌شود و در نهایت هزینه آن را چه‌کسی یا کسانی خواهند داد؟ در این صفحه سراغ برجسته‌ترین جامعه‌شناسان و متخصصان مسائل اجتماعی رفته‌ایم تا از آنها پاسخ این سؤالات را بگیریم و به ما بگویند  که آسیب‌های آثار مدیریت بحران در بحران کنونی چه خواهد بود.