سیل آمد و وعده‌ها را برد

ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، خردادماه خبر از بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی مددجویان سیل‌زده داد و اعلام کرد که این کار مهم‌ترین اولویت در سال‌ 98است.