قرنطینه خانگی؛ بهترین هدیه نوروزی به نیروهای مقابله با کرونا

محسن هاشمی در بازدید از روند ضدعفونی کردن معابر غرب تهران عنوان کرد
رئیس شورای شهر تهران به‌طور سرزده از روند ضدعفونی برخی از معابر غربی پایتخت بازدید کرد.