راز مگوی میزان تولید متادون در ایران را فاش کنید

آیا توزیع داروی ترک اعتیاد در داروخانه‌ها به روند کاهش اعتیاد در جامعه لطمه وارد می‌کند؟
«پخش متادون در داروخانه‌ها را متوقف کنید» این پلاکارد دست عده‌ای از معترضان بود که نوزدهم خرداد روبه‌روی سازمان غذا و دارو تجمع کرده بودند.