25
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حمام ۹۵ ساله «فرد تمیز» هنوز هم پاتوق اهالی است

گعده‌های  گرمابه

قصه حمام‌های قدیمی یکی از قصه‌های دلچسب و شنیدنی قدیمی‌هاست