34
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
وقتی مبارزه با اعتیاد در محله‌های مرکزی شهر به یک حرکت جمعی و مردمی تبدیل می‌شود

همدل و یکصدا تا تولد دوباره

مواد مخدر یا بهتر است بگوییم بلای خانمانسوز، دیده مادران را خون و زندگی جوان‌ها را نابود می‌کند.