35
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همسایه ما در محله هفت‌چنار دوچرخه‌سواری را راهی برای دور زدن ترافیک و کاهش آلودگی هوا می‌داند

مسیرهای دوچرخه‌سواری ایمن نیستند

«عاشق دوچرخه‌سواری بودم. کلاس پنجم ابتدایی که بودم، پدرم برایم دوچرخه خرید.