26
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
من ساکن منطقه ۱۱ و معرق‌کار هستم.
مجید رباطی/شهردار منطقه ۱۰

شوق احساس هویت و تعلق محلی

رسانه‌ها و شهروندان در ارتباط با هم، تحولات و تغییرات مهمی را پشت سر گذاشته‌اند و امروز در عصر جهانی شدن، رویکرد این دو قطب به هم نزدیک شده است