40
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خط خوش و دستخط زیبا هنری است که یادگیری آن برای بسیاری از جوانان و بزرگسالان وسوسه‌کننده است.

محله قزوینی‌ها و آقا ماستی

بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی بسیاری از شهرها و روستاهای مرزی کشور، بازار مهاجرت به پایتخت برای داشتن زندگی بهتر حسابی داغ شد.