32
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به اجرای نخستین جشنواره رسانه‌های محلی در پازل دهم پایتخت در گفت‌و‌گو با متولیان برگزاری و نخبه‌های محلی

شهر زیست‌پذیر با هر شهروند؛ یک رسانه

«تهران؛ شهری برای همه»؛ شعاری که شهردار تهران برای توسعه و احیای جاذبه‌های گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت با اعلام آن سکان مدیریت شهری را به دست گرفت.