تابستان 1400با ۴۰ نمایش

در هیاهوی انتخابات و صحبت از سیاست و آمدن‌ها و رفتن‌ها، این روزها گروه‌های نمایشی با اجرای تولیدات تئاتری خودشان چراغ تماشاخانه‌های پایتخت را روشن نگه داشته‌اند؛ گروه‌های جوانی که ریسک اجرای نمایش را در این روزهای کرونایی پذیرفتند و با توجه به تعطیلی‌های پشت‌سر هم در ماه‌های گذشته امیدوار به حضور تماشاگران تئاتر هستند.