28
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جشنواره «کودک و طبیعت» در مسیر آگاهی و آموزش‌های محیط‌زیستی

ادای احترام به زمین از کودکی

امسال همزمان با سایر کشورهای جهان، علاوه بر روز جهانی محیط‌زیست، شاهد تدارک برنامه‌های ویژه هفته محیط‌زیست هم در کشور بودیم.