08
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

‌هوشمند‌سازی‌، مسیر تکامل شهر است

یادداشت
شهر هوشمند درحقیقت یک مسیر تکاملی برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان و افزایش بهره‌وری مدیریت شهری است که به آن مسیر تکاملی «هوشمندسازی» گفته می‌شود.
تشریح ابعاد مختلف «تهران هوشمند» توسط مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری

تهران هوشمند با مشارکت شهروندان ممکن می‌شود

گزارش
تمرکز امکانات درمانی، علمی، خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در شهرهای بزرگی چون تهران سبب افزایش مهاجرت و جمعیت در پایتخت شده است و از این‌رو برای ایجاد تعادل میان امکانات و جمعیت و همچنین خدمت‌رسانی به شهروندان که صاحبان اصلی شهر هستند، چاره‌ای نیست جز اینکه تهران به شهر هوشمند تبدیل شود.