10
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شاید یکی از تنها نقاط مشترک ستادهای 4‌نامزد باقیمانده در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، آن‌هم در شب پیش از انتخابات، انتقاد از نتایج آخرین نظرسنجی‌های منتشرشده بود.
همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان، عملکرد موسسه‌های نظرسنجی و دقت آنها را در انتخابات ریاست جمهوری امسال بررسی کرد

ایرانی‌ها چقدر پیش‌بینی‌پذیر هستند

گزارش
اگرچه تا پیش از سال۹۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، انتشار نتایج نظرسنجی در منازعات و فضای سیاسی ایران نقشی نداشت اما از این سال، افکارسنجی و انتشار نتایج نظرسنجی چه در اخبار رسمی و چه در ستادهای تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی یافت و این روند در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد؛ امسال و در تنور انتخاباتی بازار نظرسنجی البته داغ بود و حالا به‌نظر می‌آید نتایج دست‌کم یکی دو مؤسسه معتبر افکارسنجی با آنچه در عمل رخ داد، نزدیکی فراوانی دارد.