06
یکشنبه 30 خرداد 1400
شماره 8248
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پاکسازی چهره شهرها از تبلیغات انتخاباتی

شهرداری‌های سراسر کشور از جمعه ‌شب بعد از پایان فرایند رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، پاکسازی شهرها را از تبلیغات انتخاباتی آغاز کردند
گزارش
امسال هم مثل انتخابات دوره‌های گذشته، نامزدها بخش اصلی تبلیغشان را روی آگهی های محیطی متمرکز کردند‌.
خشکسالی در باغ‌های لرستان ‌

خشکسالی در باغ‌های لرستان ‌

با آغاز سال آبی جدید از مهر سال گذشته در سراسر کشور هشدارهای سالی خشک به گوش رسید؛ خشکی‌ای که شاید در پاییز و زمستان چندان به چشم نمی‌آمد، اما اکنون با پایان بهار آثار خود را نشان می‌دهد.
اداره 8 شهر با جانشین
اداره 8 شهر با جانشین
در این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا تکلیف اداره ۱۴۰۰شهر و ۴۰هزار روستا مشخص می‌شود، اما حدود 2هفته پیش وزارت کشور اعلام کرد در انتخابات ششمین دوره شورا‌های سراسر کشور 8شهر حدنصاب برگزاری انتخابات را ندارند و به صورت جانشینی اداره خواهند شد.
عکس نوشت
به گفته مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با توجه به تنوع اقلیمی، این استان برای کشت انواع محصولات باغی مساعد است و باغداری چند سالی است که رونق خاصی گرفته.