تونل زمان در لیتوانی

لیتوانی و لهستان طی یک همکاری برای پل‌زدن میان مبلمان شهری 2 کشور آینه‌هایی را در شهرهای خود نصب کرده‌اند که به نوعی مانند تونل زمان عمل می‌کند. چنانچه شهروندان شهرهای این 2 کشور در مقابل این تونل زمان بایستند می‌توانند تصویری واضح از نمای زنده آن سوی تونل در شهر دیگر را ببینند.