لبنان در انتظار توافق منطقه‌ای

نزدیک به 8‌ماه از حادثه انفجار بندر بیروت و همچنین 5‌ماه از انتخاب سعد حریری به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان می‌گذرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تنها چند روز بعد از انفجار بندر با سفر به بیروت، طرحی را در اختیار نیروهای سیاسی لبنانی قرار داد که به موجب آن، سعد حریری باید دولتی متشکل از نیروهای «تکنوکرات» و غیرسیاسی بر سر کار می‌آورد.